اگر خواستی نشانی مرا دریابی کوچه مون تاریک و باریک است که به سختی می توانی مرا دریابی . اگر خواستی نام مرا در محله بپرسی کمتر کسی شاید بتواند جوابی به شما دهد چونکه در محله بینام و نشان هستم . اگر احوالاتم را می خواهی جویا شوی بیماری بی مصرف گردیده ام دردساز شده و دیگر به کار نمی آیم . اگر خواستی بدانی کیستم زمانی نام و نشانی برای خود داشتم یلی بودم نترس و جویای حق و حقیقت، اهل دل . اگر خواستی از تجربه های زندگی برایت بنگارم آشفته حالم دیگر مفزم کار نمی کند قلم روی کاغذ نمی چرخد حرفی برای گفتن ندارم هر آنچه بود را نوشتم اما کو گوش شنوا .مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

برنامه نویس گردشگری دانلود رمان all in two هذه بضاعَتُنا نمونه سوالات شیرینی پزی درجه واضحات:) آرش موزیک یادگیری علوم کامپیوتر یک جرعه لبخند